Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Urząd Gminy w Rzeczenicy
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Urząd Gminy w Rzeczenicy

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Rzeczenica 
 
Rada Gminy 
 
Akty prawa miejscowego


Akty prawa miejscowego


Informację udostępniono: 17.05.2013 11:29
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2013 11:29


Wprowadził(a):
Małgorzata Bieńkowska

Zatwierdził(a):
Małgorzata Bieńkowska
 
Uchwała Nr XL/326/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
czytaj więcej...
 
Uchwała Nr XL/325/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspieraniafinansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
czytaj więcej...
 
Uchwała Nr XL/324/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
czytaj więcej...
 
Uchwała Nr XXXVIII/313/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
czytaj więcej...
 
Uchwała Nr XXXV/309/13 z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/156/08 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/35/03 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczenicy.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXXIII/278/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXXI/262/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXXI/261/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzeczenica
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXXI/259/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXX/251/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.
W sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczenica.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXIX/248/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXIX/247/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Brzezie.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXIX/246/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXIX/245/2013 z dnia 21 marca 2013 r. - UCHYLONA
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXIX/243/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
W sprawie określania zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXVI/218/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.
W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXVI/216/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. - UCHYLONA
W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXVI/215/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. - UCHYLONA
W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXV/189/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXV/186/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXV/185/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
W sprawie Zmiany uchwały Nr XXVI/209/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość przyznawania nauczycielom dodatków.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXV/182/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXV/181/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXIV/179/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r.
w sprawie podziału gminy na okręgi oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXII/170/2012 z dnia 6 wrzesnia 2012 r.
w sprawie przekazania do GOPS w Rzeczenicy zadania polegającego na udzielaniu pomocy materialnej.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXII/168/2012 z dnia 6 wrzesnia 2012 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa i logopedy.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XXII/166/2012 z dnia 6 wrzesnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu użytkowania terenowego toru rowerowego.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XIX/138/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XIX/137/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.
W sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XVIII/131/2012 z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Filia w Gwieździnie.
czytaj więcej...
 
Uchwała Rady Gminy Rzeczenica nr XVIII/130/2012 z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Filia w Międzyborzu.
czytaj więcej...